Zadzwoń do nas +48566560000

Zamknij (x)

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Plexido Angelika Reder z siedzibą w Grudziądzu ul. Bydgoska 25/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców, pod numerem REGON: 364012366, NIP: 8762463719.  Kontakt do Administratora: e-mail: kontakt@plexido.pl, telefoniczny: 509 987 852.   

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@plexido.pl

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest podmiot: Plexido Angelika Reder z siedzibą w Grudziądzu ul. Bydgoska 25/10.

4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w Plexido Angelika Reder u. Bydgoska 25/10, 86-300 Grudziądz lub kontaktując się na dane wskazane w pkt. 1 i 2 niniejszej klauzuli. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych,

c) usunięcia swoich danych osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez …. (jeśli to możliwe, należy wskazać sposób, w jaki można cofnąć zgodę) – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,

f) przenoszenia swoich danych osobowych,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

5. W przypadku uznania, przez Państwa, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia:
606-950-000.